Zakladanie spoločnosti sro
Predaj s.r.o.

Ready-made spoločnosti

Všetky naše ready-made obchodné spoločnosti sú pripravené na predaj do 24 hodín, ich základné imanie je splatené v celom rozsahu, nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky a klient môže v ich mene po prevode okamžite podnikať.


Ready made firmy na predaj:

Názov spoločnosti: Dátum založenia: IČO: Platca DPH: Sídlo: Cena:


Predaj s.r.o. za 500,- EUR

V cene sú zahrnuté všetky poplatky a ľubovoľný počet živností.

Naše spoločnosti s.r.o. určené na predaj nie sú platcami DPH. V prípade ak od nás kúpite spoločnosť s.r.o., vieme Vám vypracovať podklady potrebné na registráciu za dobrovoľného platcu DPH. Cena za predaj s.r.o. a prípravu podkladov pre registráciu pre DPH ostáva 500,- Eur.

Cena za prevod existujúcej s.r.o. je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky spojené s prevodom, ako aj za zmeny zapísaných údajov spoločnosti (zmena sídla, obchodného mena, predmetu podnikania, štatutárnych orgánov/konateľov, spoločníkov a iné.)

Spoločnostiam už bolo pridelené DIČ (sú registrované pre daň z príjmu právnickej osoby)

Readymade spoločnosti

Spoločnosti doteraz nevykonávali žiadnu činnosť a nemajú ani žiadne záväzky. Po prevode obchodného podielu je možné s nimi ihneď podnikať.