Certifikácia e-shop

Prevádzkujete e-shop? Vzhľadom na normy Európskej únie, v ktorých sa plánujú zmeny ochrany osobných údajov už v roku 2017 a platné znenie slovenských zákonov - o ochrane osobných údajov, o ochrane spotrebiteľa, o reklame - musíte dodržiavať všetky ich ustanovenia, ktoré sa týkajú elektronického predaja tovarov. Aby ste sa vyhli problémom a pokutám od Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo Úradu na ochranu osobných údajov, odporúčame ešte v prípravnej fáze vypracovania vášho e-shopu analyzovať pripravovanú štruktúru internetovej stránky a spôsob získavania údajov, rovnako aj spôsob, akým oboznamujete klientov s ich právami. Ak máte už vytvorený e-shop, ponúkame Vám kompletný audit s odporúčaním, aké úpravy je potrebné vykonať a po ich vykonaní záverečnú kontrolu e-shopu s vystavením certifikátu o splnení zákonných noriem pri prevádzkovaní e-shopu.

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!