Zmeny a likvidácia firmy

Likvidácia s.r.o.

Máte „mlčiacu“ alebo „spiacu“ spoločnosť, ktorú ste založili ale nepodnikáte s ňou? Nová úprava o dani z príjmov Vám ukladá za spoločnosť zaplatiť tzv. daňovú licenciu právnickej osoby vo výške minimálne 480,- eur ročne, aj keď nevykazujete zisk. Ak ste platiteľmi DPH a nepoužívate obchodnú spoločnosť, daňová licencia je vo výške 960,- EUR. Najjednoduchšia možnosť ako ukončiť obchodnú činnosť a vyhnúť sa daňovým odvodom je zrušenie spoločnosti s likvidáciou, bez právneho nástupcu. Likvidácia trvá približne pol roka, a v prípade, že nemáte žiadne dlhy a záväzky voči Daňovému úradu a ďalším správcom dane, cena za likvidáciu je 399,- eur. Cena zahŕňa všetky súdne a správne poplatky.

Ak kvôli daňovej licencii nechcete podnikať s Vašou obchodnou spoločnosťou, ale chcete si ju ešte ponechať, ponúkame Vám riešenie. V stave likvidácie spoločnosť neplatí daňovú licenciu, takže je možné spoločnosť “uspať“ likvidačným procesom, ale v prípade vhodných ekonomických podmienok je možné ju „oživiť“ zrušením likvidácie a vrátením do pôvodného režimu fungujúcej obchodnej spoločnosti.

Zmeny v obchodných spoločnostiach

Obchodná činnosť si vyžaduje vykonanie zmien a úprav v obchodných spoločnostiach. Tento proces je formalizovaný a je potrebné vykonať zmeny predpísanou formou a podať návrhy do živnostenského a Obchodného registra, oznámiť zmeny daňovému úradu, prípadne ďalším inštitúciám. Ponúkame Vám službu na vyhotovenie potrebnej dokumentácie, podanie všetkých potrebných návrhov a zaplatenie súvisiacich poplatkov. Cena sa mení podľa množstva vykonaných zmien. Minimálna cena za vykonanie jednej zmeny v obchodnej spoločnosti je 90,- EUR (vrátane všetkých poplatkov)

Podrobný rozpis cien za zmeny v obchodných spoločnostiach pozrite v našom Cenníku

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!