Novinky

Ako na zmeny v s.r.o.?

V podnikateľskej praxi je bežné, že počas podnikania dochádza k rôznym zmenám či už personálnym (zmena štatutára, prokuristu, spoločníka atď.) alebo k zmenám týkajúcich sídla spoločnosti, prevádzok, rozšírení predmetov činnosti, zvýšenia základného imania a mnoho ďalších. Pre každú z týchto zmien zákon predpisuje určitý postup, ktorý je pod hrozbou sankcie nutné dodržiavať, aby bola požadovaná zmena realizovaná v súlade s príslušnou legislatívou a bola tak účinný voči s.r.o. samotnej ako aj tretím osobám. Ďalej v článku si rozoberieme najfrekventovanejšie zmeny v s.r.o.

Čitať viac →

Prečo kúpiť "ready-made" spoločnosť?

V tomto článku si stručne načrtneme výhody kúpy tzv. "ready-made" obchodnej spoločnosti (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) oproti jej svojpomocnému založeniu.

Čitať viac →

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Dňa 01.07.2017 nastala účinnosť ustanovenia § 220h zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktoré zaviedlo do nášho právneho poriadku nový druh obchodnej spoločnosti, konkrétne "Jednoduchá spoločnosť na akcie" (j.s.a.) so základným imaním už od 1 Eura. Tu je niekoľko zásadných faktov.

Čitať viac →

Základné fakty o elektronickej/virtuálnej registračnej pokladnici

Ešte v roku 2008 bola zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice zavedená pre podnikateľov povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu. Praxou sa však ukázala potreba tento zákon novelizovať (až dvanásťkrát), upravovať podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice, prepracovať definície a nakoniec zaviesť virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorá je technicky aj administratívne nenáročnou alternatívou k elektronickej  registračnej pokladnici.

Čitať viac →

Zmeny daňovej licencie

Od roku 2014 aj tie firmy, ktoré nevykonávajú žiadnu ekonomickú činnosť, t.j. nedosahujú zisk, musia štátu platiť. A to formou daňovej licencie.

Čitať viac →

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!