Predaj s.r.o.

Predaj s.r.o. – platiteľ DPH – od 2700,- EUR

V ponuke máme obchodné spoločnosti, vytvorené za účelom registrácie na platiteľa DPH. Spoločnosti vznikli pred niekoľkými mesiacmi a po niekoľkomesačnej obchodnej činnosti boli v daňovom konaní zaregistrované na platiteľa DPH. Spoločnosti sú mesačnými platiteľmi DPH, vytvorené priamo našim holdingom a preberáme za ich obchodnú činnosť 100% právnu záruku, že všetky činnosti boli vykonané v súlade s právnym poriadkom SR.

Možnosť uplatňovať odpočítanie DPH z ceny tovarov a služieb Vám poskytuje väčšie možnosti v cenovej politike a podnikateľských aktivitách. Ak začínate podnikať, musíte prejsť zdĺhavým procesom, aby ste sa stali platiteľom DPH a mohli si uplatňovať odpočty DPH. Tento proces je pomerne zložitý a vyžaduje účtovné úkony a úkony daňového konania, návštevu Daňového úradu, dokladovanie transakcií. Už niekoľko rokov sa platiteľom DPH môžete stať na základe Vášho rozhodnutia, ale musíte splniť niekoľko podmienok. Daňový úrad často vyrubuje zábezpeku na DPH vo výške niekoľko tisíc eur, ktorú musíte zložiť na bankový účet Daňového úradu. Ponúkame Vám na predaj spoločnosti, ktoré sú registrované ako platiteľ DPH v Slovenskej republike – má pridelené IČ DPH. Spoločnosti sú bez dlhov, bez zisku, bez pohľadávok. Spoločnosť môžete vlastniť v priebehu niekoľkých hodín. Môžete začať vystavovať faktúry v ten istý deň, v ktorom bude vymenovaný nový konateľ, prípadne vystavovať zjednodušené daňové doklady virtuálnou alebo elektronickou registračnou pokladnicou, do ktorej sa môžete hneď registrovať.

Predaj s.r.o. – neplatiteľ DPH za 399,- EUR

V cene sú zahrnuté všetky poplatky a ľubovoľný počet živností.

Predaj spoločnosti, ktorá nie je platiteľom DPH – Nechcete investovať do založenia spoločnosti (základné imanie) vlastné finančné zdroje? Ponúkame Vám hotovú novú (ready-made) spoločnosť založenú v roku 2016 s IČO a DIČ, bez účtovnej histórie, ktorá má splatené základné imanie v plnom rozsahu.

Aby ste sa vyhli zbytočným úkonom v súvislosti so zakladaním a čakaním minimálne 10 dní pri založení novej spoločnosti (Živnostenský úrad, Obchodný register) a následne niekoľko týždňov na pridelenie DIČ (zo zákona má Daňový úrad 30 dňovú lehotu na pridelenie DIČ), pri kúpe hotovej novej spoločnosti môžete začať vystavovať faktúry v ten istý deň, v ktorom bude vymenovaný nový konateľ, prípadne vystavovať zjednodušené daňové doklady virtuálnou alebo elektronickou registračnou pokladnicou, do ktorej sa môžete hneď registrovať. Naše spoločnosti sú vytvorené na predaj ako hotové spoločnosti. Nové spoločnosti sú čisté, t.j. nebola s nimi vykonávaná žiadna obchodná činnosť, majú aj zriadené bankové účty, v prípade potreby môžete využívať tieto účty (alebo ich na Vaše prianie zrušíme). V cene sú zahrnuté všetky právne úkony a poplatky spojené s prevodom firmy na novú osobu.

Cena za prevod existujúcej s.r.o. je konečná a sú v nej zahrnuté všetky súdne poplatky spojené s prevodom, ako aj vyhotovenie potrebnej dokumentácie, zmlúv a podaní (zmena sídla, obchodného mena, predmetu podnikania, štatutárnych orgánov/konateľov, spoločníkov a iné, ohlásenie zmien na daňovom a živnostenskom registri, návrh na zápis zmeny pre Obchodný register)

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!