Verejné obstarávanie

Chcete sa zúčastňovať verejných obstarávaní, ale nemáte čas na sledovanie vhodných ponúk, na ktoré by ste mohli reagovať a tiež nemáte čas na vypracovanie kompletnej dokumentácie, ktorú je potrebné predložiť k verejným zákazkám. Pri verejných obstarávaniach Vám ponúkame a zabezpečíme vykonávanie všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné pre kompletizáciu súťažného návrhu. Na Vás ostáva len cenová tvorba a cenová politika, prípadne doplňujúce technické/projektové dokumenty.

Identifikujeme zákazky, ktoré sú vhodné pre Vašu spoločnosť (vzhľadom na obrat, skúsenosti, technické a personálne možnosti), zabezpečíme osobné postavenie, doručenie cenovej ponuky, účasť na verejnom otváraní ponúk, zastúpime Vás v elektronických aukciách.

Elektronický kontraktačný systém vyžaduje pre registráciu niekoľko úkonov a podanie žiadosti s množstvom príloh. Celý registračný proces vykonáme za Vás.

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!